eLI

Sistem Pengurusan Latihan Industri, UTHM
Sistem Pengurusan Latihan Industri (eLI) dibangunkan oleh Pusat Teknologi Maklumat UTHM bertujuan bagi memudahkan Pelajar UTHM mengikuti latihan industri di agensi yang dipilih. Sistem ini dibangunkan oleh Pusat Teknologi Maklumat dengan kerjasama Pejabat Hubungan Universiti dan Industri. Program Latihan Industri (LI) merupakan suatu komponen penting kurikulum program diploma dan sarjana muda yang ditawarkan oleh Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM). Program LI yang dilaksanakan tidak kurang daripada sepuluh (10) minggu ini diwajibkan kepada semua pelajar bagi mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknikal serta berupaya menyesuaikan diri dengan alam pekerjaan yang bakal diceburi.Pejabat Hubungan Universiti dan Industri
UTHM 86400 Parit Raja
Batu Pahat Johor

No. Tel : 07-4537457 / 7193
No. Fax : 07-4536262
Emel : phi@uthm.edu.my